Małopolskie / KRAKÓW

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

31-157 KRAKÓW pl. Matejki

rektor@asp.krakow.pl

www.asp.krakow.pl

12 2992013

Oferta Edukacyjna

Trwające wydarzenia Aktualnie trwa 1 wydarzeń

Oferta Edukacyjna

Architektura wnętrz
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Zaprojektuj swoją przyszłość!


Naucz się języka wyrażania przestrzeni w zakresie architektury wnętrz, sztuk pięknych, multimediów! Rozwijaj się interdyscyplinarnie – poszerzaj swoją wiedzę, odkrywaj nowe obszary nauki i sztuki, aby Twoja praca projektowa była twórczością na najwyższym poziomie!


Twórz środowiska interaktywne, multimedialne, miej wpływ na przyszłość, kreuj przestrzeń dla następnych pokoleń! Bierz udział w życiu artystycznym naszej Uczelni, w realizowaniu międzynarodowych projektów, warsztatów, wydarzeń (Biennale Architektury Wnętrz, konferencja  Aneksy Kultury, SpazioPolifonico, Virtual reality  InteractiveLAB i wiele innych).


Osiągnij wysoki poziom umiejętności rozwiązywania zróżnicowanych zadań z zakresu projektowania architektury wnętrz, wystaw i mebli, tkaniny i ubioru, a także doboru i kształtowania kolorystyki, oświetlenia i elementów infrastruktury technicznej! Zostań specjalistą w szeroko pojętej dziedzinie projektowania!


Poszerzaj swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w trakcie wyjazdów naukowo-badawczych, wykładów, konferencji i warsztatów prowadzonych przez kadrę z zagranicznych uczelni, konsultuj swoje idee z ekspertami w dziedzinie najnowszych technologii, wdrażaj swoje projekty, zdobywaj sławę międzynarodową! 


Pracuj indywidualnie lub w interdyscyplinarnych zespołach projektowych wraz ze studentami z innych uczelni – krajowych i zagranicznych! Bierz udział w pracach artystyczno-badawczych, artystycznym start-upie, wystawach w kraju i za granicą, naucz się promować swoje talenty – w prowadzonej przez Wydział Fashion Startup Gallery! 


Projektuj we wszystkich specjalnościach: meble, wnętrza, przestrzenie ekspozycyjne oraz tkaniny i ubiór! Dzięki wszechstronnemu programowi nauczania, który obejmuje teorię i praktykę z zakresu projektowania i sztuk pięknych, z dyplomem ukończenia Wydziału Architektury Wnętrz będziesz przygotowany do tego, by móc podjąć pracę w renomowanych, światowej sławy biurach projektowych, lub sam zaczniesz wyznaczać nowe kierunki w dziedzinie projektowania tworząc własną markę!


Szczegóły na https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/wydzial-architektury-wnetrz#s1s

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Architektura wnętrz
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Zaprojektuj swoją przyszłość!


Naucz się języka wyrażania przestrzeni w zakresie architektury wnętrz, sztuk pięknych, multimediów! Rozwijaj się interdyscyplinarnie – poszerzaj swoją wiedzę, odkrywaj nowe obszary nauki i sztuki, aby Twoja praca projektowa była twórczością na najwyższym poziomie!


Twórz środowiska interaktywne, multimedialne, miej wpływ na przyszłość, kreuj przestrzeń dla następnych pokoleń! Bierz udział w życiu artystycznym naszej Uczelni, w realizowaniu międzynarodowych projektów, warsztatów, wydarzeń (Biennale Architektury Wnętrz, konferencja  Aneksy Kultury, SpazioPolifonico, Virtual reality  InteractiveLAB i wiele innych).


Osiągnij wysoki poziom umiejętności rozwiązywania zróżnicowanych zadań z zakresu projektowania architektury wnętrz, wystaw i mebli, tkaniny i ubioru, a także doboru i kształtowania kolorystyki, oświetlenia i elementów infrastruktury technicznej! Zostań specjalistą w szeroko pojętej dziedzinie projektowania!


Poszerzaj swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w trakcie wyjazdów naukowo-badawczych, wykładów, konferencji i warsztatów prowadzonych przez kadrę z zagranicznych uczelni, konsultuj swoje idee z ekspertami w dziedzinie najnowszych technologii, wdrażaj swoje projekty, zdobywaj sławę międzynarodową! 


Pracuj indywidualnie lub w interdyscyplinarnych zespołach projektowych wraz ze studentami z innych uczelni – krajowych i zagranicznych! Bierz udział w pracach artystyczno-badawczych, artystycznym start-upie, wystawach w kraju i za granicą, naucz się promować swoje talenty – w prowadzonej przez Wydział Fashion Startup Gallery! 


Projektuj we wszystkich specjalnościach: meble, wnętrza, przestrzenie ekspozycyjne oraz tkaniny i ubiór! Dzięki wszechstronnemu programowi nauczania, który obejmuje teorię i praktykę z zakresu projektowania i sztuk pięknych, z dyplomem ukończenia Wydziału Architektury Wnętrz będziesz przygotowany do tego, by móc podjąć pracę w renomowanych, światowej sławy biurach projektowych, lub sam zaczniesz wyznaczać nowe kierunki w dziedzinie projektowania tworząc własną markę!


Szczegóły na https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/wydzial-architektury-wnetrz#s1p

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Architektura wnętrz
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Zaprojektuj swoją przyszłość!


Naucz się języka wyrażania przestrzeni w zakresie architektury wnętrz, sztuk pięknych, multimediów! Rozwijaj się interdyscyplinarnie – poszerzaj swoją wiedzę, odkrywaj nowe obszary nauki i sztuki, aby Twoja praca projektowa była twórczością na najwyższym poziomie!


Twórz środowiska interaktywne, multimedialne, miej wpływ na przyszłość, kreuj przestrzeń dla następnych pokoleń! Bierz udział w życiu artystycznym naszej Uczelni, w realizowaniu międzynarodowych projektów, warsztatów, wydarzeń (Biennale Architektury Wnętrz, konferencja  Aneksy Kultury, SpazioPolifonico, Virtual reality  InteractiveLAB i wiele innych).


Osiągnij wysoki poziom umiejętności rozwiązywania zróżnicowanych zadań z zakresu projektowania architektury wnętrz, wystaw i mebli, tkaniny i ubioru, a także doboru i kształtowania kolorystyki, oświetlenia i elementów infrastruktury technicznej! Zostań specjalistą w szeroko pojętej dziedzinie projektowania!


Poszerzaj swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w trakcie wyjazdów naukowo-badawczych, wykładów, konferencji i warsztatów prowadzonych przez kadrę z zagranicznych uczelni, konsultuj swoje idee z ekspertami w dziedzinie najnowszych technologii, wdrażaj swoje projekty, zdobywaj sławę międzynarodową! 


Pracuj indywidualnie lub w interdyscyplinarnych zespołach projektowych wraz ze studentami z innych uczelni – krajowych i zagranicznych! Bierz udział w pracach artystyczno-badawczych, artystycznym start-upie, wystawach w kraju i za granicą, naucz się promować swoje talenty – w prowadzonej przez Wydział Fashion Startup Gallery! 


Projektuj we wszystkich specjalnościach: meble, wnętrza, przestrzenie ekspozycyjne oraz tkaniny i ubiór! Dzięki wszechstronnemu programowi nauczania, który obejmuje teorię i praktykę z zakresu projektowania i sztuk pięknych, z dyplomem ukończenia Wydziału Architektury Wnętrz będziesz przygotowany do tego, by móc podjąć pracę w renomowanych, światowej sławy biurach projektowych, lub sam zaczniesz wyznaczać nowe kierunki w dziedzinie projektowania tworząc własną markę!


Szczegóły na https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/wydzial-architektury-wnetrz#s1p

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Architektura wnętrz
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Zaprojektuj swoją przyszłość!


Naucz się języka wyrażania przestrzeni w zakresie architektury wnętrz, sztuk pięknych, multimediów! Rozwijaj się interdyscyplinarnie – poszerzaj swoją wiedzę, odkrywaj nowe obszary nauki i sztuki, aby Twoja praca projektowa była twórczością na najwyższym poziomie!


Twórz środowiska interaktywne, multimedialne, miej wpływ na przyszłość, kreuj przestrzeń dla następnych pokoleń! Bierz udział w życiu artystycznym naszej Uczelni, w realizowaniu międzynarodowych projektów, warsztatów, wydarzeń (Biennale Architektury Wnętrz, konferencja  Aneksy Kultury, SpazioPolifonico, Virtual reality  InteractiveLAB i wiele innych).


Osiągnij wysoki poziom umiejętności rozwiązywania zróżnicowanych zadań z zakresu projektowania architektury wnętrz, wystaw i mebli, tkaniny i ubioru, a także doboru i kształtowania kolorystyki, oświetlenia i elementów infrastruktury technicznej! Zostań specjalistą w szeroko pojętej dziedzinie projektowania!


Poszerzaj swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w trakcie wyjazdów naukowo-badawczych, wykładów, konferencji i warsztatów prowadzonych przez kadrę z zagranicznych uczelni, konsultuj swoje idee z ekspertami w dziedzinie najnowszych technologii, wdrażaj swoje projekty, zdobywaj sławę międzynarodową! 


Pracuj indywidualnie lub w interdyscyplinarnych zespołach projektowych wraz ze studentami z innych uczelni – krajowych i zagranicznych! Bierz udział w pracach artystyczno-badawczych, artystycznym start-upie, wystawach w kraju i za granicą, naucz się promować swoje talenty – w prowadzonej przez Wydział Fashion Startup Gallery! 


Projektuj we wszystkich specjalnościach: meble, wnętrza, przestrzenie ekspozycyjne oraz tkaniny i ubiór! Dzięki wszechstronnemu programowi nauczania, który obejmuje teorię i praktykę z zakresu projektowania i sztuk pięknych, z dyplomem ukończenia Wydziału Architektury Wnętrz będziesz przygotowany do tego, by móc podjąć pracę w renomowanych, światowej sławy biurach projektowych, lub sam zaczniesz wyznaczać nowe kierunki w dziedzinie projektowania tworząc własną markę!


Szczegóły na https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/wydzial-architektury-wnetrz#s1p

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Architektura wnętrz
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język angielski

Zapraszamy wszystkich chętnych kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021 do udziału w rekrutacji w na kierunek architektura wnętrz studia międzynarodowe, studia stacjonarne drugiego stopnia, rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021


Do podjęcia studiów drugiego stopnia może zostać dopuszczona osoba, która uzyskała tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego. Za kierunek pokrewny uznaje się: wg International Standard CLASSIFICATIONOF EDUCATION -021 (0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0288), 061 (0611, 0612, 0613, 0688) 0722, 0723, 073, 078


Przebieg egzaminu wstępnego

Podstawą kwalifikacji na studia jest prezentacja w formie cyfrowej (pliki pdf) własnych prac projektowych wykonanych w trakcie studiów pierwszego stopnia i ewentualnie praktyki zawodowej, pracę licencjacką, wybrane prace plastyczne - rysunkowe i malarskie (w sumie 20 prac). Komisja nie rozpatruje aplikacji, które nie zawierają wymaganej ilości prac.


Przegląd i ocena prac kandydatów (online) - kandydaci w czasie trwania rejestracji online 10 lutego - 22 lutego 2021 przesyłają swoje prace za pośrednictwem systemu rekrutacji online - w formie elektronicznej. Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunek studiów, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać prace własne w ilości wskazanej w załączniku do uchwały rekrutacyjnej.

Zasady dodawania prac podlegających ocenie do systemu:

- jeden plik, jedna praca

- jeden plik, wiele prac

Łączna suma prac ma wynosić 20.


Punktacja:Kandydat może uzyskać maksymalnie 25 punktów. Egzamin wstępny na kierunek architektura wnętrz jest zdany, jeżeli w trybie postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzyma minimum 10 punktów.


Ważne terminy

rejestracja online: 10 lutego - 22 lutego 2021 r. do godz. 23:45

przesłanie dokumentów: w okresie trwania rejestracji online za pomocą wewnętrznej skrzynki pocztowej systemu akademus (mieszczącej się w profilu kandydata w górnym lewym rogu, oznaczona kopertą) na adres mailowy imienny wpisując jako odbiorcę wiadomości Zielińska Katarzyna - wykaz dokumentów dostępny tutaj

egzamin wstępny (przegląd i ocena prac): w dniu 23 lutego 2021 r.

ogłoszenie wyników egzaminu: 24 lutego 2021 r.


Uwaga: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu - czas rejestracji wraz z dodawaniem plików podlegających ocenie to ok 1,5 h. System zamyka możliwość edycji danych przez kandydata 22 lutego o godz. 23:45

Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Po dokonaniu rejestracji online kandydat wnosi opłatę za egzamin wstępny w wysokości 100,00 zł. Opłatę należy wnosić na wygenerowane przez system indywidualne konto bankowe dostępne w profilu kandydata. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko kandydata, kierunek, poziom i formę studiów.


Wymagane dokumenty:

Kandydaci na studia, do dnia zakończenia rejestracji online, mają obowiązek przesłać za

pośrednictwem systemu rekrutacji online następujące dokumenty:

1) skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz

z suplementem do dyplomu), studiów drugiego stopnia (z suplementem), jednolitych

studiów magisterskich (z suplementem) lub innego równorzędnego;

2) skan lub zdjęcie podpisanej ankiety osobowej z zaznaczoną zgodą na przetwarzanie

danych osobowych (plik dostępny do wygenerowania po zalogowaniu się

i wypełnieniu formularza w systemie rekrutacji online).


Dane teleadresowe

email: architektura@asp.krakow.pl

Zapraszamy także na stronę dedykowaną studiom DAT: https://datstudies.com

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności aktywnego twórcy, uczestnika kultury współczesnej, animatora, nauczyciela w zakresie edukacji plastycznej i medialnej.


W ramach programu studenci zdobywają wiedzę między innymi z historii sztuki, prawa autorskiego i oświatowego, filozofii, metodyki nauczania, promocji kultury plastycznej i krytyki artystycznej z elementami dziennikarstwa oraz fotografii, kultury muzycznej i struktur wizualnych.


Ponadto prowadzone są zajęcia z malarstwa, rzeźby, rysunku, grafiki i działań multimedialnych. Absolwenci są przygotowani do nauczania we wszystkich typach szkół i w placówkach edukacji pozaszkolnej, a także do prowadzenia warsztatów twórczych oraz arteterapeutycznych. Mogą podejmować pracę w strukturach promocyjno–marketingowych instytucji i firm, w redakcjach wydawnictw, ośrodkach radiowych i telewizyjnych, muzealnych, centrach sztuki i galeriach, instytucjach upowszechniania sztuki, kultury plastycznej i medialnej.


Szczegóły na https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/wydzial-malarstwa#s1s

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności aktywnego twórcy, uczestnika kultury współczesnej, animatora, nauczyciela w zakresie edukacji plastycznej i medialnej.


W ramach programu studenci zdobywają wiedzę między innymi z historii sztuki, prawa autorskiego i oświatowego, filozofii, metodyki nauczania, promocji kultury plastycznej i krytyki artystycznej z elementami dziennikarstwa oraz fotografii, kultury muzycznej i struktur wizualnych.


Ponadto prowadzone są zajęcia z malarstwa, rzeźby, rysunku, grafiki i działań multimedialnych. Absolwenci są przygotowani do nauczania we wszystkich typach szkół i w placówkach edukacji pozaszkolnej, a także do prowadzenia warsztatów twórczych oraz arteterapeutycznych. Mogą podejmować pracę w strukturach promocyjno–marketingowych instytucji i firm, w redakcjach wydawnictw, ośrodkach radiowych i telewizyjnych, muzealnych, centrach sztuki i galeriach, instytucjach upowszechniania sztuki, kultury plastycznej i medialnej.


https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/wydzial-malarstwa#s1s

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Grafika
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Słowem kluczem i wizytówką Wydziału Grafiki jest różnorodność. Obok pełnego asortymentu tradycyjnych technik graficznych czy dyscypliny kreatywnego projektowania oferujemy możliwość działania na podstawie szerokiego spektrum fotografii, filmu animowanego, komiksu, wszelkich form rysunku i malarstwa.


W skład Wydziału Grafiki wchodzą katedry: Rysunku i Malarstwa, Grafiki Warsztatowej, Grafiki Projektowej, oraz Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych.


Katedrę Rysunku i Malarstwa cechuje różnorodność, lecz za wspólny mianownik działań podejmowanych w jej ramach należy uznać kształcenie zdolności do wnikliwej obserwacji otoczenia prowadzącej do analitycznego spojrzenia na rzeczywistość. Obok realizacji rysunkowych i malarskich wpisujących się we współczesny rynek sztuki, uprawiany jest komiks, wizualna narracja czy działania interdyscyplinarne wykorzystujące różnorodne media w kreacji artystycznej.


Katedra Grafiki Warsztatowej to przykład obszaru, w którym bogata tradycja artystyczna stanowi nieprzemijalne źródło inspiracji dla współczesnych działań twórczych. Program Katedry Grafiki Warsztatowej obejmuje szeroki zakres kształcenia, oferując możliwości pracy ze wszystkimi typami graficznych technik analogowych: wypukłodrukiem (drzeworyt i linoryt), wklęsłodrukiem (akwaforta, akwatinta, intaglio, sucha igła) i drukiem płaskim (litografia, sitodruk/serigrafia), uczy procedur technicznych, ale przede wszystkim uświadamia, czym jest graficzne myślenie. Krakowska grafika warsztatowa jest uznawana za jeden z najistotniejszych obszarów aktywności w tej dziedzinie, a powstałe tu prace są nagradzane w najważniejszych polskich i międzynarodowych konkursach graficznych.


Katedra Grafiki Projektowej daje studentowi możliwości poznania profesjonalnych narzędzi używanych we współczesnej grafice wydawniczej i reklamowej. Obejmuje takie dziedziny jak identyfikacja wizualna, projektowanie fontów, wydawnictw drukowanych oraz multimediów i aplikacji do przestrzeni wirtualnej. Z drugiej strony daje także możliwość tworzenia unikatowych książek artystycznych i realizacji, których forma łączy projektowanie ze swobodną kreacją artystyczną. Absolwenci kierunku projektowego wykorzystują nabyte tu umiejętności pracując w przemyśle gier komputerowych, rynku wydawniczym i reklamowym, projektowaniu do sieci i wielu innych sferach projektowania graficznego. Ich wszechstronność wynika z faktu, że pracownie przypisane do Katedry Grafiki Projektowej, stoją gdzieś pomiędzy projektowaniem a twórczością czysto artystyczną, nie są monokulturowe, lecz adaptują umiejętności studentów wyniesione z wielu obszarów.


Katedra Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych kształci w obszarze szeroko pojętego spektrum mediów wizualnych. Fotografia oparta na procesie chemicznego wywoływania obrazu spotyka się tu z kreacją cyfrową i wirtualną. Fotografia dokumentalna kieruje w stronę obserwacji zjawisk i procesów obecnych w otaczającej rzeczywistości. Ważnym medium jest film i animacja. Pracownia Filmu Animowanego jest jednym z najbardziej znanych i cenionych ośrodków tworzących i wspierających tą formę kreacji wizualnej. Filmy i realizacje fotograficzne studentów znajdują uznanie na całym świecie i często są wstępem do profesjonalnych karier. Studiowanie daje możliwość tworzenia nowych form wypowiedzi, stymulacji istniejącej rzeczywistości jak i kreowania jej alternatyw. Daje też możliwość prezentacji własnych dokonań i pomysłów w najważniejszych festiwalach filmowych i konkursach fotograficznych.


Na Wydziale Grafiki kształcimy kreatywnych, przygotowanych do wyzwań współczesnej sztuki, niezależnych twórców i projektantów, którzy odnoszą sukcesy w swoich dziedzinach.


Szczegóły na https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/wydzial-grafiki

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Intermedia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Wydział Intermediów jest obecnie najmłodszym wydziałem Akademii – powstał w roku 2012 w oparciu o pięcioletni dorobek działającej od 2007 roku przy Wydziale Rzeźby i realizującej unikatowy kierunek studiów Katedry Intermediów. Kierunek ten został uruchomiony dzięki wieloletnim staraniom profesorów Antoniego Porczaka i Artura Tajbera, na bazie doświadczenia prowadzonych przez nich pracowni – Pracowni Działań Medialnych (WRz) i Międzywydziałowej Pracowni Intermediów. Wydział Intermediów prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia (licencjat i studia magisterskie). Od początku swego istnienia dwukrotnie uzyskał kategorię naukową A.


Studia w kierunku intermedia skierowane są do osób zainteresowanych sztuką współczesną, lecz ponad jej historycznymi podziałami na dyscypliny - a więc synkretycznym, wielomedialnym i inspirowanym „rewolucją technologiczną” charakterem współczesności. Od kandydatów wymagamy zarówno ogólnej wiedzy o współczesnej kulturze i sztuce, orientacji w zjawiskach określanych jako multi- i inter-medialne, jak też możliwych do wykazania, ponadprzeciętnych umiejętności i doświadczenia w korzystaniu z podstawowych, masowych technologii współczesności: szerokiego asortymentu aplikacji komputerowych, Internetu, aparatury rejestrującej obraz i dźwięk…


Wychodzimy z założenia, że hipoteza intermediów, na której opieramy ramę naszego kierunku studiów i spektrum zajmującej nas problematyki, opisuje dynamiczną formę kultury. Intermedia zatem nie są pojęciem o ustabilizowanej zawartości, lecz stale podlegającym redefinicji procesem, zarówno w sensie zawartości pojęcia, jak i jego reguł. Stąd założenia pochodne - nastawienie na przygotowanie naszych absolwentów do pełnienia ról, których nie można z góry jednoznacznie zdefiniować i przewidzieć. To nie tylko kształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się nowymi narzędziami, lecz również wprowadzenie w głębszą warstwę znaczeniową potencjalnie możliwych innowacji, przygotowanie do pracy samodzielnej, autorskiej – w wymiarze intelektualnym, technicznym i prawno-administracyjnym - do tworzenia zadań i stanowisk pracy dla innych, do podejmowania wyzwań przyszłości.


Studia na Wydziale Intermediów przygotowują do samodzielnego uprawiania twórczości artystycznej, poszerzają umiejętności, wiedzę oraz rozwijają refleksję nad współczesną sztuką.


Szczegóły na https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/wydzial-intermediow#s1s

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Intermedia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Wydział Intermediów jest obecnie najmłodszym wydziałem Akademii – powstał w roku 2012 w oparciu o pięcioletni dorobek działającej od 2007 roku przy Wydziale Rzeźby i realizującej unikatowy kierunek studiów Katedry Intermediów. Kierunek ten został uruchomiony dzięki wieloletnim staraniom profesorów Antoniego Porczaka i Artura Tajbera, na bazie doświadczenia prowadzonych przez nich pracowni – Pracowni Działań Medialnych (WRz) i Międzywydziałowej Pracowni Intermediów. Wydział Intermediów prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia (licencjat i studia magisterskie). Od początku swego istnienia dwukrotnie uzyskał kategorię naukową A.


Studia w kierunku intermedia skierowane są do osób zainteresowanych sztuką współczesną, lecz ponad jej historycznymi podziałami na dyscypliny - a więc synkretycznym, wielomedialnym i inspirowanym „rewolucją technologiczną” charakterem współczesności. Od kandydatów wymagamy zarówno ogólnej wiedzy o współczesnej kulturze i sztuce, orientacji w zjawiskach określanych jako multi- i inter-medialne, jak też możliwych do wykazania, ponadprzeciętnych umiejętności i doświadczenia w korzystaniu z podstawowych, masowych technologii współczesności: szerokiego asortymentu aplikacji komputerowych, Internetu, aparatury rejestrującej obraz i dźwięk…


Wychodzimy z założenia, że hipoteza intermediów, na której opieramy ramę naszego kierunku studiów i spektrum zajmującej nas problematyki, opisuje dynamiczną formę kultury. Intermedia zatem nie są pojęciem o ustabilizowanej zawartości, lecz stale podlegającym redefinicji procesem, zarówno w sensie zawartości pojęcia, jak i jego reguł. Stąd założenia pochodne - nastawienie na przygotowanie naszych absolwentów do pełnienia ról, których nie można z góry jednoznacznie zdefiniować i przewidzieć. To nie tylko kształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się nowymi narzędziami, lecz również wprowadzenie w głębszą warstwę znaczeniową potencjalnie możliwych innowacji, przygotowanie do pracy samodzielnej, autorskiej – w wymiarze intelektualnym, technicznym i prawno-administracyjnym - do tworzenia zadań i stanowisk pracy dla innych, do podejmowania wyzwań przyszłości.


Studia na Wydziale Intermediów przygotowują do samodzielnego uprawiania twórczości artystycznej, poszerzają umiejętności, wiedzę oraz rozwijają refleksję nad współczesną sztuką.


Szczegóły na https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/wydzial-intermediow#s1s

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
6.0 lat
Język polski

Historia kształcenia konserwatorów dzieł sztuki i zabytków w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych sięga XIX wieku. Utworzony w 1950 roku Wydział Konserwacji Dzieł Sztuki, obecnie Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, kształci studentów w dwóch specjalnościach – konserwacji i restauracji malarstwa oraz konserwacji i restauracji rzeźby.


Współczesna konserwacja i restauracja dzieł sztuki jest dziedziną nauki i sztuki jednocześnie. Jako nauka ma charakter interdyscyplinarny, buduje własną wiedzę podstawową, wykorzystując i łącząc doświadczenia wielu innych dziedzin. Jako sztuka uprawiana jest w sposób odmienny od wszystkich innych dyscyplin. Wynika to z konieczności odpowiedzialnego i całkowitego podporządkowania aktu kreacji uszkodzonemu oryginalnemu dziełu i zawartej w nim intencji jego twórcy.


Uprawianie tej dziedziny wymaga szczególnego przygotowania i szczególnej odpowiedzialności, a umiejętność łączenia nauki i sztuki cechuje naszych studentów i absolwentów. Podczas jednolitych studiów magisterskich studenci Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki zdobywają wiedzę z zakresu sztuki i nauki. Umiejętności artystyczne są kształcone w Pracowniach Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, pokazów, seminariów i ćwiczeń w pracowniach, a także w terenie w obiektach zabytkowych.


Studenci podejmują samodzielne działania przy cennych obiektach zabytkowych, odbywają zajęcia terenowe i praktyki zawodowe. Program obejmuje również zagadnienia z zakresu historii sztuki, fizyki, chemii, mikrobiologii, petrografii oraz projektowania. Szeroki zakres możliwości działań podczas studiów pozwala na wzbogacenie własnej osobowości studenta.


Absolwent WKiRDS z tytułem magistra sztuki staje się samodzielnym twórcą, artystą wyspecjalizowanym w dziedzinie konserwacji i restauracji dzieł sztuki przygotowanym do prowadzenia pracy artystycznej i naukowej. Swą działalność zawodową realizuje samodzielnie lub zespołowo, przy współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin artystycznych, naukowych i technicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w dziedzinie ochrony dóbr kultury i z prawem autorskim. 

Szczegóły na https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/wydzial-konserwacji-i-restauracji-dziel-sztuki
Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
6.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Malarstwo
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Na kierunku malarstwo student zdobywa wiedzę z zakresu sztuk pięknych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki dyscypliny. Absolwent jest przygotowany do posługiwania się zarówno technologiami tradycyjnymi, jak  i współczesnymi środkami przekazu artystycznego. Zyskuje wszechstronne wykształcenie – również wiedzę z zakresu historii i teorii sztuki niezbędną do formułowania rozbudowanych projektów i realizacji artystycznych wraz ze świadomością osadzenia ich w kontekście kulturowym i społecznym.


Poprzez wyjątkowo zindywidualizowany program studiów student ma możliwość poznania szeroko rozumianych technik malarskich jak również pokrewnych dyscyplin artystycznych. Absolwent, jako świadomy uczestnik współczesnej kultury będzie łączył wiedzę humanistyczną z doświadczeniem artystycznym poprzez własną, aktywną działalność, refleksyjny stosunek do różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury oraz analizę zjawiska w obszarze sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym.


Okres studiów na naszym kierunku pozwala również na wykształcenie umiejętność kreatywnego wypowiadania się o malarstwie i o sztukach wizualnych oraz pogłębienie znajomości współczesnych mediów oraz ich funkcji i znaczenia w sztuce, kulturze i społeczeństwie.


Proces edukacji na kierunku malarstwo umożliwia zdobywanie wiedzy w katedrach malarstwa, rysunku oraz katedrze interdyscyplinarnej. Szeroka oferta pracowni wolnego wyboru poszerza dodatkowo ofertę poznawczą. Absolwenci dzięki temu odnoszą sukcesy zawodowe zarówno kontynuując własną drogę artystyczną jak i podejmując w szeroko rozumianym obszarze kultury i sztuki.


https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/wydzial-malarstwa#s1s

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Rzeźba
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Celem kształcenia na kierunku rzeźba jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy artystycznej. Zakres kształcenia obejmuje zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla profesjonalnego i odpowiedzialnego działania twórczego w sferze publicznej.


Realizacja programu na kierunku rzeźba zapewnia: pogłębienie i ugruntowanie wiedzy o rzeźbie jako autonomicznej dyscyplinie artystycznej; zapoznanie ze specyfiką i potencjałem wyrazowym języka plastycznego stosowanego w rzeźbie; doskonalenie umiejętności warsztatowo - technicznych niezbędnych w procesie konstruowania obiektu rzeźbiarskiego; uzyskanie wiedzy i sprawności w zakresie stosowania tradycyjnych oraz najnowszych technik i technologii rzeźbiarskich oraz metodologii i organizacji procesu twórczego; rozbudzenie świadomości indywidualnych predyspozycji artystycznych studenta.


Ważnym ogniwem w programie dydaktycznym jest przygotowanie do współpracy w projektowaniu otoczenia w planie architektonicznym i urbanistycznym. Integralną częścią studiów są praktyki, warsztaty i plenery rzeźbiarskie oraz rysunkowo–malarskie. W ich trakcie młodzi artyści mają okazję, by zmierzyć się z problemami realizacyjnymi i zweryfikować koncepcję artystyczną pod względem jej społecznego rezonansu. Istotnym celem kształcenia jest rozwijanie kompetencji intelektualnych studenta, niezbędnych do refleksji teoretycznej i krytycznej analizy zjawisk artystycznych, oraz prezentacji i popularyzacji własnych dokonań twórczych, a także przygotowanie do współpracy z instytucjami promocji i upowszechniania kultury.


W programie nauczania obok kształcenia kierunkowego student uzyskuje wiedzę z zakresu historii i teorii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem historii rzeźby, filozofii, estetyki, anatomii oraz geometrii i perspektywy. Zapoznaje się także z podstawami technologii informacyjnych i aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony praw autorskich i pokrewnych.


Szczegóły na https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/wydzial-rzezby

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Scenografia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Studia na kierunku scenografia przygotowują studentów do pracy w teatrze, filmie i telewizji.

Konsekwencją praktyczną tego, że scenografia w krakowskiej ASP jest umiejscowiona na Wydziale Malarstwa, jest proces kształcenia przyszłych scenografów w oparciu o podstawy z zakresu malarstwa i rysunku. Wrażliwość na kolor, umiejętność kompozycji, precyzja rysunku wydaje nam się istotnym elementem pełnego przygotowania do twórczej pracy w charakterze scenografa.

Studenci poznają proces pracy w teatrze i filmie. Zdobywają niezbędną wiedzę z historii sztuki, teatru, filmu oraz szeroko pojętej problematyki kultury materialnej; zaznajamiają się z procesem powstawania projektu scenograficznego, poznając zasady perspektywy i budowania makiet. Dzięki praktykom w teatrze i filmie poznają realia wybranego zawodu.


https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/wydzial-malarstwa#s1s

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Wzornictwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Wydział Form Przemysłowych na krakowskiej ASP jest najstarszym w Polsce wydziałem kształcącym projektantów wzornictwa przemysłowego. Wzornictwo przemysłowe, określane również angielskim słowem design, bywa przede wszystkim kojarzone z projektowaniem ładnych przedmiotów. Jednak w rzeczywistości zadaniem projektanta wzornictwa jest nie tylko zadbanie o stronę estetyczną przedmiotu, ale poszukiwanie najlepszych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych dopasowanych do potrzeb i wymagań odbiorcy.


Krakowskie Formy Przemysłowe od początku swojego istnienia pod wpływem silnych osobowości założycieli Wydziału, a wśród nich w szczególności prof. Andrzeja Pawłowskiego, kładły w swoim programie szczególny nacisk na społeczną misję wzornictwa i odpowiedzialność projektanta za cały „cykl życia” produktu, począwszy od samego sensu jego istnienia poprzez funkcjonowanie na rynku, proces użytkowania, aż po kwestie jego zużycia czy po-wtórnego wykorzystania.


Studia na Wydziale Form Przemysłowych odbywają się w systemie dwustopniowym, stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia pierwszego stopnia przygotowują do zawodu projektanta w zakresie projektowania produktu i komunikacji wizualnej. Kształcenie obejmuje zagadnienia związane z teorią projektowania, wiedzą o człowieku, wiedzą techniczną, technikami wspomagającymi projektowanie. Integralną częścią studiów są zajęcia ze sztuk wizualnych oraz praktyki zawodowe. W pracy dyplomowej studenci demonstrują umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa, w tym zdolność formułowania założeń, koncypowania oraz prezentacji prac projektowych.


Studia drugiego stopnia umożliwiają pogłębiony rozwój kandydata. Przygotowują do prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej, pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz podejmowania prac badawczych i organizacyjnych z zakresu wzornictwa. Kształcenie obejmuje zagadnienia związane z organizacją procesu projektowego z uwzględnieniem problematyki ekonomicznej, technologicznej, ekologicznej i prawnej. Ważną częścią programu są zajęcia ze sztuk wizualnych, historii kultury i filozofii.


Szczegóły na https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/wydzial-form-przemyslowych#s1s

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Wzornictwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Wydział Form Przemysłowych na krakowskiej ASP jest najstarszym w Polsce wydziałem kształcącym projektantów wzornictwa przemysłowego. Wzornictwo przemysłowe, określane również angielskim słowem design, bywa przede wszystkim kojarzone z projektowaniem ładnych przedmiotów. Jednak w rzeczywistości zadaniem projektanta wzornictwa jest nie tylko zadbanie o stronę estetyczną przedmiotu, ale poszukiwanie najlepszych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych dopasowanych do potrzeb i wymagań odbiorcy.


Krakowskie Formy Przemysłowe od początku swojego istnienia pod wpływem silnych osobowości założycieli Wydziału, a wśród nich w szczególności prof. Andrzeja Pawłowskiego, kładły w swoim programie szczególny nacisk na społeczną misję wzornictwa i odpowiedzialność projektanta za cały „cykl życia” produktu, począwszy od samego sensu jego istnienia poprzez funkcjonowanie na rynku, proces użytkowania, aż po kwestie jego zużycia czy po-wtórnego wykorzystania.


Studia na Wydziale Form Przemysłowych odbywają się w systemie dwustopniowym, stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia pierwszego stopnia przygotowują do zawodu projektanta w zakresie projektowania produktu i komunikacji wizualnej. Kształcenie obejmuje zagadnienia związane z teorią projektowania, wiedzą o człowieku, wiedzą techniczną, technikami wspomagającymi projektowanie. Integralną częścią studiów są zajęcia ze sztuk wizualnych oraz praktyki zawodowe. W pracy dyplomowej studenci demonstrują umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa, w tym zdolność formułowania założeń, koncypowania oraz prezentacji prac projektowych.


Studia drugiego stopnia umożliwiają pogłębiony rozwój kandydata. Przygotowują do prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej, pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz podejmowania prac badawczych i organizacyjnych z zakresu wzornictwa. Kształcenie obejmuje zagadnienia związane z organizacją procesu projektowego z uwzględnieniem problematyki ekonomicznej, technologicznej, ekologicznej i prawnej. Ważną częścią programu są zajęcia ze sztuk wizualnych, historii kultury i filozofii.


Szczegóły na https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/wydzial-form-przemyslowych#s1s

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania